Sint-Oedenrode - Lieshout

Grenssteen de Brestert of Blauwe Kei
Deze Grenssteen of scheipaal geeft al vanaf 1311 het grenspunt aan tussen de heerlijkheid Jekschot, de heerlijkheid Lieshout en de vrijheid Rode. Op 12 januari van dat jaar beleende Jan II van Brabant, jonkheer Willem de Cruudener met het goed Jekschot. Op 2 augustus 1311 gaf de hertog aan de rentmeester van de uithof van Lieshout een heideveld uit en ook een aan de burgers van Rode. Zo werd de basis gelegd voor de huidige grenzen tussen Sint-Oedenrode en Lieshout. Oorspronkelijk lag deze steen ± 800 meter verder in noordoostelijke richting op het nog steeds bestaande grenspunt. [Tekst op het plaatje van de houten paal]