Schijndel - Wijbosch

Een heel bijzondere grenspaal vinden we in Schijndel, bij de familie Van den Heuvel in de woonkamer. Tot de afbraak van de ouderlijke boerderij, deed deze grenspaal dienst als stoepsteen. Daarvoor gaf hij de grens aan van Hooghekken. Echter, de geschiedenis van deze steen gaat nog veel verder terug: tot in de romeinse tijd. Het is echter niet bekend wat de functie van de steen toen precies was.
De "Romeinse" kant toont een persoonsafbeelding, het lijkt op een soldaat of een afbeelding van een godheid. Links op de steen is ook nog een beeltenis gehouwen. Toen de steen als grenssteen diende stond hij op zijn kop.
Ingebeitelde tekst: HOOGHEKKEN 1750. Weliswaar is het precieze jaartal niet meer heel duidelijk te lezen, maar in de archiefstukken die over deze steen en plaatsing daarvan terug zijn gevonden, blijkt dat de steen in 1750 is geplaatst, samen met nog zes andere stenen. Deze en veel uitgebreidere  informatie over de steen en zijn bewogen geschiedenis, vinden we in de tekst van de heer A.H.J van den Braak: "Een Schijndelse Grenssteen van Romeinse Afkomst". Te vinden via deze LINK.