Hedikhuizen

Nummerpaal van Rijkswaterstaat uit de tweede helft van de negentiende eeuw, hij is van voor de kanalisatie van de Bergse Maas (1888-1904). De paal bevindt zich aan de binnendijkse kant (westzijde) van de Hoge Maasdijk, ten noorden van Hedikhuizen.
Hij heeft een inscriptie "Waterstaat No. 362". Vierkante grondslag met afgeschuinde hoeken, uitkragend gedeelte met de inscriptie en met afgeronde top. Dit is een Rijksmonument.
Er zou een gemeentegrenspaal met inscriptie "HERPT EN BERN", verwijzend naar de toenmalige gemeente gestaan hebben, 150 m noordelijk van deze paal, maar die heb ik niet gevonden. Navraag bij de gemeente heeft niet veel opgeleverd; waarschijnlijk is de steen verdwenen met de dijkverhoging langs de Maas.